Nastrój

animacja w całości zrealizowana przez: Zagi ( Natalia Wójcik)

tekt i muzyka : Zagi (Natalia Wójcik)

Aranż : Jakub Kaźmierczak